top of page

УСПЕШНА СОРАБОТКА

download (3).png
download (1).png
download (2).png

Асортиманот на производи вклучува апарати за гаснење со тип "S" под постојан притисок и противпожарни апарати со јаглерод диоксид.
Апаратите од типот "S
" се дизајнирани за гасење пожар:
A (цврста материја)
B (запалливи течности)
C (запалливи гасови)
E (уреди напојувани со електрична струја)
Тие исто така можат да се користат за гаснење на пожар на електрични инсталации до 1500 V.

Апарати за гасење пожар со јаглерод диоксид се наменети за гаснење пожари: B, C и E.

made-in-germany-rs-kromberg-schubert-log
makedonija-lek-logo.fw.png
download.png
Тип (1)-1.jpg
Тип 1-1.jpg
logo.png
download (6).png
20140526-proKredit-Banka.jpg
download (1).jpg
download (9).png
images (3).jpg
main-logo-2-1.png
download (5).jpg
download (3).jpg
Тип 2-1.jpg
Тип 5-1.jpg
Тип3-1.jpg
Тип 4-1.jpg
download (2).jpg
download (6).jpg

УСПЕШНА СОРАБОТКА

logoTAV.png
download.jpg
images.jpg
logo.png
download (7).png
inbox-01.png
download (10).png
download (4).png
download (8).png
download (5).png
sloboden-pecat-mk-retina.png
logo (1).png
images (2).jpg
NSIOM.gif
images (1).jpg
bottom of page