top of page

УСЛУГИ

ХЕЛИУМ ДООЕЛ СКОПЈЕ постојано се грижи за Вашата безбедност и за безбедноста на Вашиот имот.

Секое парче опрема кое е купено, понатаму е предмет на постојано одржување и проверка на исправноста на истото. Од дистрибуција, инсталација, преку совети и обука, и со тековно одржување, ХЕЛИУМ нуди услуги и поддршка која е ефикасна и сигурна.

ХЕЛИУМ ДООЕЛ СКОПЈЕ е целосно сертифициран од страна на Владата на Република Македонија, преку Дирекцијата за заштита и спасување, и поседува овластувања.

fire-extinguisher-servicing.jpg

СЕРВИСИРАЊЕ НА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА

-сервисирање на противпожарни апарати

-полнење на противпожарни апарати со средство за гасење пожар

-контролно испитување на садови под притисок (атест)

-мерење на притисок и проток на вода во хидрантски мрежи

fire_extinguisher_large_thumb.png

ПРОДАЖБА НА ПРОТИВПОЖАРНА ОПРЕМА

-противпожарни апарати со пена

-противпожарни апарати со прав

-противпожарни апарати со вода

-противпожарни апарати со јаглероден диоксид

-хидрантска опрема (вградени, подземни, надземни)

-опрема за дојава на пожар

business-training-2220x800.jpg

ОБУКА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ И ПРВА ПОМОШ

-обука за противпожарна заштита и спасување

-обука за прва помош

-обука за правилно користење и ракување на противпожарна опрема

-симулација на пожари

-презентации

AdobeStock_80429377-2.jpeg

ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

-изработка на евакуациони планови

-изработка на противпожарен куќен ред

-можност за изработка на планови на повеќе јазици

bottom of page