top of page
ХЕЛИУМ е една од водечките фирми во Република Северна Македонија во областа на противпожарна опрема(противпожарни апарати, хидранти, системи), сервис, продажба и тековно одржување на сите типови ППЗ опрема.
iStock_000068633157_Large-362x217_2x.jpg
viber_image_2023-06-28_13-39-29-317.jpg
ДЕЛ ОД ОПРЕМАТА КОЈА ЈА ПОСЕДУВАМЕ
weblogo-isrm_edited.jpg

ПРОДАЖБА

на секаков вид на противпожарна

опрема

СЕРВИСИРАЊЕ

на секаков вид на противпожарна

опрема

ОБУКА

за ППЗ, безбедност и здравје при работа, прва помош

ИЗРАБОТКА НА ЕВАКУАЦИОНИ ПЛАНОВИ

архитектонски нацрт за план на евакуација при непогода

bottom of page